Kedjebelysning

Kedjebelysning


Till bla

Hamnar

Filminspelning

Byggarbetsplatser

Kedjebelysning

Kabel 2x2,5. Kedjebelysning

0,5 m c/c

1,0 m c/c

3,0 m c/c

5,0 m c/c


B22. (går även att få i E27)

Max längd 100m.


Glöm inte ljuskälla